Principis Educatius

IniciPrincipis Educatius

La cultura és la suma de signes i actituds amb una finalitat humanitzadora. L’educació és una activitat humana d’ordre cultural el principal objectiu ha de ser el d’humanitzar i possibilitar el desenvolupament integral de tota persona per a la participació i vivència en una societat justa, en pau, lliure, solidària, compromesa i plena d’amor.

La FUNDACIÓ XAFER basa el seu model educatiu i formatiu en uns Principis que sumats als Principis Fonamentals de la seva IDEARI suposen veritables fonaments bàsics i sòlids per garantir el compliment del seu objectiu prioritari.

Els Principis Bàsics del Projecte Educatiu són:

Propiciar vincles de proximitat, afecte, suport i compromís més que suficients entre tots els membres que conformen la comunitat educativa, basats en el respecte, l’escolta, el diàleg, la reflexió, la justícia, la llibertat, la participació i la cooperació, en compliment amb els Principis de l’Amor, la Pau i la Solidaritat, per afavorir el clima i l’ambient que l’educació i la formació necessiten.
Mantenir entre tots els membres de la comunitat educativa un tracte senzill, proper, cordial, alegre, fidel, lleial, respectuós i de confiança.
Transmetre en tota acció educativa i formativa, amb una línia pedagògica capaç d’aportar a la societat persones amb sentit humanitari, que defensin i promoguin des de qualsevol punt de vista, cultura, raça, religió o nivell social, una societat lliure i justa, amb drets i deures.
Aportar a la societat persones que siguin lleials i compromeses als Principis d’Amor, Pau i Solidaritat.
Establir una formació integral, fomentant una participació activa de tota la comunitat educativa, valorant l’esforç, la dedicació i el compromís de cada membre, especialment de cada alumne en funció de les seves capacitats i aptituds.
Potenciar l’interès pel saber i per aprendre, potenciar la reflexió, l’esforç, la dedicació, la responsabilitat, el sentit crític, i aconseguir que els alumnes siguin competents.
Oferir una educació i formació des de la fe cristiana en harmonia i sintonia amb la cultura, els coneixements, la ciència, la investigació i el descobriment.
Elaborar models educatius i formatius per a:
Formar persones que puguin viure honrada i dignament en una societat on tots els éssers humans tenen els mateixos drets i tots els éssers humans som iguals.
Formar persones compromeses perquè actuïn produint els canvis necessaris per viure en món lliure i just, ple d’Amor, en Pau i Solidari.
Formar ciutadans responsables i compromesos amb la societat i amb els més necessitats.