Missió, Visió, Valors

IniciMissió, Visió, Valors

MISSIÓ

La MISSIÓ  de la FUNDACIÓ XAFER és la suma dels seus diversos objectius que en cada moment i segons circumstàncies van apareixent i es van atenent. I de manera especial el seu principal MISSIÓ es concreta en educar i formar, des de la fe cristiana i guiats per l’Evangeli de Jesús, als éssers humans que ho necessitin o que així ho desitgin, per ser feliços, per viure feliços i per fer feliços als altres éssers humans.

 

Mitjançant el compliment, la lleialtat i fidelitat als seus PRINCIPIS, la vivència de les seves VALORS i els seus DIMENSIONS ESPIRITUAL, AFECTIVA, SOCIAL i INTEL·LECTUAL, la FUNDACIÓ XAFER participa a fer d’aquest món, i en aquest món, un món més feliç. Ajudant i acompanyant els éssers humans en la felicitat i en la trobada de la satisfacció personal i col·lectiva. Incentivant i influint a l’ésser humà en el seu amor pel que fa i en què faci el que fa per amor.

 

Aquesta MISSIÓ tindrà com a regles bàsiques La Fe CristianaL’Evangeli de Jesús  i molt concretament els PRINCIPIS FUNDAMENTALS com a Lleis Naturals indestructibles de L’AMOR, LA PAU i LA SOLIDARITAT . I fa de les seves VALORS veritables mitjans quotidians perquè siguin viscuts en el dia a dia des de la fe cristiana.

I definim:

 

  • El AMOR: Com conjunt d’accions i fenòmens afectius, emocionals i conscients que vinculen unes persones o éssers entre si. El sentiment, estat, acció i ànim d’afecte pel qual es cerca el bé vertader i profund per a si mateix i per al proïsme
  • La PAU:Com l’íntima, col·lectiva o pública situació, estat i relació de bona i plàcida tranquil·litat, assossec, amistat, concòrdia, reconciliació, harmonia i correspondència d’un / s amb el / s altre / s.
  • La SOLIDARITAT: Com la modalitat d’una obligació en comú dels interessos, obligacions, responsabilitats, drets i deures. L’adhesió individual o col·lectiva d’obligat compliment a la causa dels altres.

VISIÓ

La VISIÓ de la FUNDACIÓ XAFER es fonamenta en que l’home neix per ser feliç i estar feliç, i en la seva estada i en la seva vivència la seva principal missió és la de ser i estar feliç i fer feliços els altres, per així ser feliç i viure feliç un mateix.

 

Regulats a partir dels principis fonamentals d’EL AMOR, LA PAU i LA SOLIDARITAT, la Fe Cristiana i L’Evangeli de Jesús, l’ésser humà desenvolupa totes les seves dimensions espirituals, afectives, socials i intel·lectuals a la recerca d’aquesta visió.

 

“Tot per a l’ésser i per l’ésser”

… Tot perquè l’ésser humà sigui feliç,

visqui feliç i pugui fer feliços els altres..

 

VALORS

La FUNDACIÓ XAFER, fonamentada en la seva raó de ser, amb una concreta MISSIÓ i una clara VISIÓ, en el seu quefer diari, en el seu compliment quotidià, en les seves relacions, en el seu comportament, en les seves accions i actituds està regulada d’acord amb uns. VALORS.

 

“La fe, l’esperança, la constància, el compromís, la fidelitat,

l’esforç, l’entrega, la passió, la il·lusió, la paciència, la llibertat, la dignitat,

el respecte, la prudència, la tolerància, la justícia, l’ètica, la valentia, el diàleg,

la comprensió, l’autenticitat, la integritat, l’amistat, la generositat, la bondat,

la humilitat, la compassió, la caritat i l’alegria

són VALORS bàsics de la FUNDACIÓ XAFER ”.

 

I perquè l’ésser humà és més per ser, per la seva integritat, per la seva autenticitat i pel seu bé interior, que pel seu bé material, fem de la FELICITAT un estat permanent en cada ésser humà i una realitat per sobre d’un desig. I vam trobar mitjançant els nostres Valors la FELICITAT, Valors que ens ajuden a ser feliços, a estar feliços i a fer feliços els altres.