Preàmbul

IniciPreàmbul

Sóc molt conscient que NO tots els éssers humans tenen accés a la informació i al coneixement per diferents motius, ni tots els éssers humans tenen les mateixes possibilitats i oportunitats d’accedir a aquesta informació i coneixement. Si bé sóc molt conscient que els éssers humans que accedeixen a la informació i al coneixement tenen més possibilitats i oportunitats de ser feliços.

Tinc molt clar que els éssers humans es mouen en la constant recerca de la felicitat, i considero que la base per accedir a aquesta felicitat passa en gran mesura per tenir l’oportunitat i la possibilitat de rebre una educació, uns mínims coneixements, tècniques, destreses i habilitats que ajudin i dotin a tot ésser humà a desenvolupar prou el seu intel·lecte i la seva saviesa per aconseguir ser feliç i viure feliç.

En aquesta època de molta velocitat i metamorfosi constant, on la comunicació, la informació, els mitjans … han convertit la possibilitat de saber i el coneixement en alguna cosa possible i accessible a gairebé tothom; hem de fer possible que tots els éssers humans tinguin aquesta oportunitat d’accedir al coneixement ia la informació i puguin trobar a ells l’oportunitat de ser feliços.

L’escola, les universitats, les administracions, els mitjans, les editorials … han d’estar molt alerta i a l’altura d’aquesta metamorfosi i moments de canvi constant. Però especialment som els educadors els que més atents i actualitzats hem d’estar davant d’aquesta metamorfosi constant de la nostra societat i sobretot dels nostres educands.

En aquest aspecte crec que hem de superar el sentit de la docència basat en una transmissió de coneixements, i trobar nous models d’ensenyament que dotin als alumnes, a més d’aquests coneixements, de les habilitats, destreses, tècniques, tàctiques, valors, re cursos … i d’un nivell de competència suficient per aconseguir que siguin feliços, primer com a persones i després com a professionals.

He d’insistir en el dret universal a l’educació, al coneixement ia la formació. Quant més si aquesta educació i aquest coneixement ofereixen oportunitats per ser feliç, ja que tots els éssers humans tenen el dret i el deure de ser feliços. I reclam la possibilitat de facilitar l’accés a aquesta educació i a aquest coneixement perquè tots els éssers humans puguin tenir les mateixes oportunitats de ser feliços. I especialment com a via indispensable per eradicar la marginalitat, la fam, l’analfabetisme, les malalties, les guerres i propiciar un desenvolupament sostenible.

Vivim en societats de canvis socials constants, amb molt diferents oportunitats, on els deures i els drets dels éssers humans són diferents depenent de la zona geogràfica del planeta on et trobis, i fins i tot depenent dels “valors” que hi ha a aquesta zona del planeta.

En el món actual de globalització, reclam també una globalització de l’accés a l’educació i al coneixement. En l’actualitat, les variades civilitzacions i el món plurisocial, on conviuen moltes cultures, races, religions, ètnies, i els diferents nivells culturals, socials i econòmics ens obliguen a promocionar una educació i una societat del coneixement respectuosa, oberta, dialogant, adaptable , flexible i democràtica, si volem que a partir de l’educació, de la formació i del coneixement vegem un món millor i, especialment, vegem uns éssers humans feliços.

La cultura agrupa molts aspectes: història, llenguatge i idioma, creences, ideologies, actituds, valors, sentiments, conductes, costums, formes, vestimentes i indumentàries, gastronomia, tipus d’hàbitat, agrupacions, organització, interessos, conceptes, raonaments, formes de interpretar la realitat … l’acumulació d’aquestes experiències i formes configuren una cultura. Imagina ara de quantes cultures podem parlar que tenen dret a coexistir al nostre planeta.

En atenció, defensa, respecte i protecció d’un món multicultural, hem més que mai fomentar una educació lliure i respectuosa, compromesa i solidària. Una societat plural és una societat multicultural, i una societat multicultural és una societat rica. Avui, el nostre planeta, aquest planeta anomenat Terra és ric en cultures; aprofitem doncs, les infinites possibilitats d’enriquir-nos culturalment els uns dels altres.

Hem adequar-nos i adaptar-nos a aquesta metamorfosi constant de nous coneixements i de la proximitat de cultures i pensaments, hem de ser flexibles al canvi i hem d’aprofitar aquesta metamorfosi, aprofitar aquests nous coneixements, aquesta societat plural i multicultural, per aconseguir ser més feliços. Hi infinites possibilitats, infinites oportunitats i infinits coneixements en una societat plural i multicultural, on la suma de tots beneficia a tots..

La societat actual cerca en les institucions educatives i formatives les oportunitats i les eines necessàries per obtenir més coneixements, més habilitats, destreses i tècniques, que dotin de suficient competència per a un desenvolupament professional que possibiliti a tot ésser humà trobar la manera de ser més feliç . La idea actual és que un món millor és possible, i aquesta idea és possible gràcies a poder accedir a més informació i si pot tenir més coneixements.

Aprofitem el pensament actual i potenciem una societat informada i educada per aconseguir un món millor, un món més feliç. Garantim una societat amb més possibilitats i més oportunitats, una societat en la qual tots els éssers humans puguin ser feliços en unes mínimes condicions de dignitat, respecte i llibertat. Transmetem coneixements suficients perquè tot ésser humà pugui i hagi de …

“Ser feliç, viure feliç i fer feliç”

Al IDEARI de la FUNDACIÓ XAFER plantejo unes premisses fonamentals i bàsiques que tinc molt clares si volem fer i viure en un món millor, i sobretot si volem aconseguir ser feliços, viure feliços i fer feliços.

“La societat té el deure de garantir i fomentar l’educació i formació suficient com a resposta als drets de les persones i com a deure d’ajudar tot home a ser i viure feliç.”

“La humanitat ha de trobar els mitjans necessaris per garantir una continuïtat feliç, aquests mitjans neixen a partir de l’educació.”

“Tots els éssers humans tenen dret a una educació adequada, en igualtat d’oportunitats, a tots els nivells i segons la capacitat de cada persona.”

“L’educació ha de ser la transmissió de valors, l’ensenyament ha de ser la transmissió de coneixements, la formació ha de ser la transmissió de tècniques i destreses. Mitjançant l’educació, l’ensenyament i la formació es fa possible la vida en societat, es fa possible una societat rica en valors, rica en grandesa, rica en prosperitat, i es garanteix per a tots els temps un bon model social en què l’home és feliç, viu feliç i fa feliços els altres. “