Dimensió Educativa

IniciDimensió Educativa

La FUNDACIÓ XAFER impulsa i desenvolupa les seves accions i programes educatius i formatius i els seus ensenyaments mitjançant els seus Centres directament o en col·laboració amb altres centres, entitats o institucions per veure complerta la seva missió i els seus Objectius, principalment en les seves quatre dimensions. La dimensió ESPIRITUAL, la dimensió AFECTIVA, la dimensió SOCIAL i la dimensió INTEL·LECTUAL.

La Dimensió Espiritual: acompanyant a l’individu en el desenvolupament de la fe i en la promulgació de l’Evangeli.
La Dimensió Social: afavorint i potenciant la millora de les relacions humanes, l’amor, la pau i la solidaritat entre els homes, entre les races i les cultures i entre les religions. I sensibilitzant i desenvolupant accions educatives i formatives que lluitin contra la fam i la desnutrició, contra les malalties, contra l’analfabetisme i contra les guerres.
La Dimensió Intelectual: promovent, afavorint, influint i realitzant accions que possibilitin i potenciïn l’educació i la formació, transmetent coneixements, tècniques, destreses i habilitats. Incentivant i influenciant l’estudi, la investigació, l’anàlisi i l’avaluació. Dotant d’un alt nivell de competència i autoritat en tots els camps i matèries a tots els éssers humans. Incitant positivament al compromís i l’esforç per desenvolupar l’intel·lecte i la saviesa. Dotant de tots els recursos i instruments possibles a l’abast, per fer realitat la formació i ensenyaments suficients perquè cada ésser humà tingui prou eines i oportunitats.
La Dimensión Afectiva: fomentant i afavorint les relacions humanes i en especial reforçant i revitalitzant la relació de la Família com a base de l’estructura social.
A més tenim sempre present la DIMENSIÓ DE L’ALUMNEcom a principal protagonista i beneficiari de l’acció educativa o formativa, sent un ésser lliure, responsable i individual dins d’un grup, que vol ser educat, ensenyat i format en obertura als altres amb sentit comú i judici crític, que és capaç d’escoltar i dialogar, que és capaç de compartir i de sentir, que a més pertany a una família, comunitat, grup, regió i país, que té i defensa una cultura i que vol conèixer i respectar altres cultures.