El fundador

IniciEl fundador

Francesc Xavier Fernández Hernández, nascut a Barcelona i veí de la ciutat de Palma de Mallorca, materialitza el seu exprés desig en la constitució de la FUNDACIÓ XAFER com a Institució i Organització al servei dels éssers humans, per acompanyar i ajudar a tot home en el seu dret a:

Ser feliç, viure feliç i fer feliç

Mestre de professió, molt aviat veu reduït l’exercici de la docència com la seva professió per dedicar-se a l’organització, gestió i direcció d’accions i organitzacions educatives, socials i assistencials. Primer com a gestor d’accions educatives, posteriorment com a coordinador, assessor i consultor en centres educatius i socials, i més tard com a director d’entitats, centres i empreses dedicades a l’ensenyament ia la formació.

S’inicia en el món de l’educació a primerenca edat com a monitor i director d’activitats assistencials, esportives i culturals. Més tard, després de finalitzar els seus estudis, segueix al món de l’educació com a professor en ensenyaments reglats i formació professional. Des de molt primerenca edat sent el desig i la necessitat de col·laborar en l’organització i desenvolupament d’activitats socials, assistencials, culturals i esportives, el que porta a terme per mitjà del voluntariat.

La seva formació en l’àmbit de la gestió de centres docents i assistencials és molt àmplia. A més de mestre, compta amb innombrables cursos, especialitzacions i postgraus que el doten d’un suficient nivell de competència en aquest camp.

Educat en diversos Centres Catòlics i en contínua i estreta relació amb persones de profunda fe cristiana, és un gran creient i promulga la fe cristiana, a més dels seus principis fonamentals, que són l’amor, la pau i la solidaritat.

Casat i pare de dos fills, en l’actualitat combina la bella i orgullosa tasca i responsabilitat de ser marit i pare, amb la tasca professional com a director i administrador de diversos centres d’ensenyament i altres entitats de serveis educatius i assistencials.

Mogut pel seu sentiment solidari i de servei dedica una altra part del seu temps a la satisfactòria tasca de presidir la FUNDACIÓ XAFER, de la qual és la seva Fundador i en la qual treballa activament.

I part de la resta del seu temps, que encara li queda, el dedica a la formació contínua i a l’ampliació dels seus coneixements en combinació amb el seu temps lliure i la seva passió pel mar i la lectura.

Entusiasta de veure i sentir a les persones una mica més feliços cada dia, després d’estudiar i analitzar que els éssers humans es mouen en la recerca de la felicitat, considera que la base fonamental per accedir en gran mesura a aquesta felicitat passa per tenir l’oportunitat i la possibilitat de rebre una educació, de rebre un nivell de competència mínim, de rebre suficients coneixements, tècniques, destreses i habilitats que dotin la persona de suficient capacitat intel·lectual per desenvolupar-la i de la saviesa necessària per aconseguir trobar la suficient felicitat interior i exterior.

L’any 2000 materialitza l’inici i principi de la FUNDACIÓ XAFER com a Institució i Organització al servei de qui ho necessiti, amb la clara i concreta Missió d’acompanyar i ajudar a l’ésser humà perquè, per mitjà de l’ensenyament i l’educació, pugui trobar la manera de

“SER FELIÇ, VIURE FELIÇ i FER FELIÇ”.