Conclusió

IniciConclusió

En compliment i fidelitat al IDEARI de la FUNDACIÓ XAFER que ens fa saber que els éssers humans es mouen en la constant recerca de la felicitat, i considerant que la base per accedir a aquesta felicitat passa en gran mesura per tenir l’oportunitat i la possibilitat de rebre una educació, uns mínims coneixements, tècniques, destreses i habilitats que ajudin i dotin a tot ésser humà a desenvolupar prou el seu intel·lecte i la seva saviesa per aconseguir ser feliç i viure feliç.

El present PROJECTE EDUCATIU deu ser el document base de la inspiració, raonament, estructura, organització, compromís, articulació i funcionament de les accions educatives i formatives que la FUNDACIÓ XAFER impulsa i desenvolupa.

El PROJECTE EDUCATIU és un document subjecte i obert a una constant revisió, actualització, ampliació i adequació d’acord a la realitat de cada moment i de la nostra societat. Sempre en total fidelitat, lleialtat i coincidència amb els seus Raonaments, Principis i Valors i en el compliment de la seva Missió.

La manera i forma en què els membres, participants i col·laboradors d’aquesta institució fan realitat aquest PROJECTE EDUCATIU ha de complir amb lleialtat i fidelitat als seus Principis i Valors, guiats per l’Evangeli, des de la fe cristiana, l’honradesa, la senzillesa, la quotidianitat i l’anonimat.

La manera y forma en que los miembros, participantes y colaboradores de esta Institución hacen realidad este PROYECTO EDUCATIVO debe cumplir con lealtad y fidelidad a sus Principios y Valores, guiados por el Evangelio, desde la fe cristiana, la honradez, la sencillez, la cotidianidad y el anonimato.

“Desitjo que en alguna mesura, la FUNDACIÓ XAFER i els seus colaboradoreste ajudin en gran manera en el teu desig i en el teu dret a” SER FELIÇ, VIURE FELIZy FER FELIÇ “, i et convoco a l’acció i a posar en pràctica la teva FELICITAT”.

“Desitjo que el compliment de la missió de la FUNDACIÓ XAFER es faci des de l’honradesa, des de la senzillesa, des de la quotidianitat i des de l’anonimat i als que hacenposible convertir el meu desig en realitat els estic eternament agraït.”