Política de privacitat Xarxes Socials

IniciPolítica de privacitat Xarxes Socials

De conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent i aplicable de protecció de dades de caràcter
personal i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç
Electrònic (LSSI-CE), FUNDACIO XAFER – VERGE DEL ROMERAL informa els usuaris, que ha
procedit a crear un perfil en la/s Xarxa/és Social/és Facebook, Instagram, amb la finalitat principal de
publicitar els seus productes i serveis.

Dades de FUNDACIO XAFER – VERGE DEL ROMERAL:

 • NIF: G57111221
 • DIRECCIÓ: ARAGON 40 ENTRESUELO,07005 PALMA DE MALLORCA(ILLES BALEARS)
 • CORREU ELECTRÒNIC: servicios@cire.es

L’usuari disposa d’un perfil en la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per
FUNDACIO XAFER – VERGE DEL ROMERAL, mostrant així interès en la informació que es publiciti
en la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament d’aquelles dades
personals publicades en el seu perfil.
L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com
configurar el seu perfil per a garantir la seva privacitat.
FUNDACIO XAFER – VERGE DEL ROMERAL té accés i tracta aquella informació pública de l’usuari,
especialment, el seu nom de contacte. Aquestes dades, només són utilitzats dins de la pròpia Xarxa
Social. No són incorporats a cap sistema de tractament.

Drets dels interessats
En relació als drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i
oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, dels quals vostè disposa i que poden ser
exercitats davant FUNDACIO XAFER – VERGE DEL ROMERAL, d’acord amb la RGPD, ha de tenir en compte
els següents matisos:

 • Dret d’Accés: És el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes
  de caràcter personal i del tractament que s’hagi realitzat o realitzi, així com de la
  informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o
  previstes d’aquests.
 • Dret de Rectificació: És el dret de l’afectat al fet que es modifiquin les dades que resultin
  ser inexactes o incomplets. Només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es
  trobi sota el control de FUNDACIO XAFER – VERGE DEL ROMERAL, per exemple,
  eliminar comentaris publicats en la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin
  dades de caràcter personal de l’usuari.
 • Dret a la Limitació de tractament: És el dret al fet que es limitin els fins del tractament
  previstos de manera original pel responsable del tractament.
 • Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a
  excepció del que es preveu en el propi RGPD o en altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat
  de la conservació d’aquests, dins del termini i en la forma escaient.
 • Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l’usuari, hagi facilitat,
  en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre
  responsable.
  Dret d’Oposició: És el dret de l’usuari al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves
  dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de FUNDACIO
  XAFER – VERGE DEL ROMERAL.

FUNDACIO XAFER – VIRGEN DEL ROMERAL realitzarà les següents actuacions:

 • Accés a la informació pública del perfil.
 • Publicació en el perfil de l’usuari de tota aquella informació ja publicada en la pàgina de
  FUNDACIO XAFER – VERGE DEL ROMERAL.
 • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
 • Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l’usuari.

L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-li i
restringir amb qui comparteix les seves connexions, per a això haurà d’accedir a la seva configuració de privacitat.

Publicacions
L’usuari, una vegada unit a la pàgina de FUNDACIO XAFER – VERGE DEL ROMERAL, podrà publicar
en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia
suportat per la Xarxa Social. L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular d’aquests, gaudir dels
drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es
prohibeix expressament qualsevol publicació en la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos,
etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i/o
que infringeixin, violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la
imatge o la Llei. En aquests casos, FUNDACIO XAFER – VERGE DEL ROMERAL es reserva el dret a
retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari.

FUNDACIO XAFER – VIRGEN DEL ROMERAL no es farà responsable dels continguts que lliurement
ha publicat un usuari.

L’usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa
ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat.

Les imatges que puguin publicar-se en la pàgina no seran emmagatzemades en cap sistema de
tractament per part de FUNDACIO XAFER – VERGE DEL ROMERAL, però si que romandran en la
Xarxa Social.

Concursos i promocions
FUNDACIO XAFER – VERGE DEL ROMERAL es reserva el dret a realitzar concursos i promocions,
en els quals podrà participar l’usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d’ells, quan s’utilitzi
per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en aquesta. Complint sempre amb la
LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui aplicable.
La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni
està associada a cap d’elles.

Publicitat

FUNDACIO XAFER – VERGE DEL ROMERAL utilitzarà la Xarxa Social per a publicitar els seus productes i
serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per a realitzar accions directes de
prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals de la normativa en matèria
de protecció de dades i de la LSSI-CE.
No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de FUNDACIO XAFER –
VERGE DEL ROMERAL perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats
de la seva activitat.

A continuació, detallem l’enllaç a la política de privacitat de la Xarxa Social:

Facebook: https://es-es.facebook.com/privacy/explanation
Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/

Última actualització: 2 de juny de 2023