Compromis

IniciCompromis

El PROJECTE EDUCATIU de la FUNDACIÓ XAFER és un compromís de tota la Comunitat Educativa davant de la societat.

Mitjançant el compliment d’aquest PROJECTE EDUCATIU, les accions i programes educatius que la FUNDACIÓ XAFER desenvolupa en els seus centres o en col·laboració d’altres centres i institucions, es garanteix que es faci una formació i una educació personal, lliure, progressiva i compromesa.

La FUNDACIÓ XAFER, els seus Centres i les entitats i institucions amb què participa per dur a terme la seva Objectiu Principal i així com el desenvolupament de les seves accions i programes educatius i formatius, estan totalment bolcades, implicades i compromeses en el compliment d’aquest PROJECTE EDUCATIU .

Totes les persones que conformen la Comunitat Educativa dels Centres i Entitats Educatives i Formatives en què la FUNDACIÓ XAFER participa o és titular, són prou responsables i estan prou interessades, sensibilitzades i compromeses en el compliment d’aquest PROJECTE EDUCATIU.

El PROJECTE EDUCATIU de la FUNDACIÓ XAFER reconeix la història, la pluralitat de les cultures, les races, les diferents religions, les diverses ideologies, i els variats i diferenciats nivells socials. A aquesta diversitat la respecta i la integra. Valora la inspiració i la creativitat de cada persona i assumeix amb els seus principis i els seus signes diferenciadors i mitjançant la col·laboració dels seus educadors el compromís d’impulsar amb rigor i amb criteris un Projecte Propi subjecte a l’Ideari de la Fundació.