Objectius Educatius Generals

IniciObjectius Educatius Generals

La FUNDACIÓ XAFER, basant-se en els seus fonaments i en la seva raó de ser, fixada en la seva visió i en el compliment de la seva missió, regulada pels principis i valors indestructibles, té com a principal OBJECTIU::

“”Educar, ensenyar i formar l’ésser humà que ho necessiti o que així ho desitgi, per ser feliç, per viure feliç i per fer feliços els altres. Vivenciant els seus valors i regulats pels seus principis fonamentals d’Amor, Pau i Solidaritat.

El compliment d’aquests objectius està materialitzat en una dimensió espiritual, afectiva, social i intel·lectual, dins d’un àmbit d’actuació i influència i en el marc principal de l’estadi, espai i moment de la formació i l’ensenyament com a veritables fils conductors per a complir als objectius que, segons cada circumstància, el govern de la FUNDACIÓ XAFER va plantejant com a objectius secundaris que atendre.

Els objectius de la FUNDACIÓ XAFER van adreçats, sobretot, a persones desafavorides social o econòmicament, i en especial entre aquestes a les persones que senten la necessitat de ser i viure més feliços.

La FUNDACIÓ XAFER intenta ser una ajuda eficaç i donar resposta a les diverses accions educatives i formatives, donant alternatives, buscant solucions, promovent actes, esdeveniments i programes que coincideixin i ajudin amb el compliment de la seva Missió, així com del seu principal objectiu.

També té altres objectius i finalitats, com promoure l’assistència social, la realització i foment d’accions i programes que satisfacin les necessitats intel·lectuals, culturals, educatives, físiques … i la formació de les persones perquè rebin la suficient capacitat i ajuda i aconsegueixin ser i viure feliços.

Els objectius de la FUNDACIÓ XAFER van dirigits a totes les persones amb independència de la seva edat, sexe, cultura, raça, ètnia, ideologia o religió.

Altres finalitats se centren a crear, gestionar, mantenir o auxiliar a centres docents, educatius, formatius, acadèmics, culturals, de convivència, assistencials, socials o esportius com a espais necessaris i bàsics per a poder complir amb el desenvolupament de les seves activitats i objectius previstos. A més, ser instrument i recurs per a poder oferir la necessària i fonamental continuïtat a aquest tipus i model de centres que fins avui han existit i en especial per tal de poder utilitzar-los per al compliment de la seva missió.