Formulari de Denuncies

IniciFormulari de Denuncies

Protecció de dades Canal de denuncies Les dades personals seran tractades de forma confidencial i no seran comunicades a cap tercer, llevat que resultessin imprescindibles per a la investigació dels fets denunciats (com les persones corresponents als respectius departaments que formen part de Fundació Xafer). Les dades seran tractades amb les finalitats indicades durant el termini necessari per a la seva investigació conforme al que estableix la normativa vigent. En tot moment podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat respecte a les dades personals que heu facilitat, a través de l’email servicios@cire.es aportant còpia escanejada del vostre DNI o document equivalent.

Denuncies