El Educant – L’alumnat

IniciEl Educant – L’alumnat

El Educant, l’alumne, és el principal i indiscutible protagonista del procés d’aprenentatge. És el subjecte actiu de l’ensenyament, educació o formació. Sent un ésser lliure, responsable i individual dins d’un grup, que vol ser educat, ensenyat i format en obertura als altres, amb sentit comú i judici crític, que és capaç d’escoltar i dialogar, que és capaç de compartir i de sentir , que a més pertany a una família, comunitat, grup, regió i país, que té i defensa una cultura i que vol conèixer i respectar altres cultures.

Té dret a que l’activitat educativa i formativa li ofereixi ple compliment molt per sobre dels objectius previstos. Té dret a rebre un nivell de competència més que suficient. I haurem molt present que tota acció educativa o formativa requereix de l’alumne com a principal beneficiari.

És important recordar que l’alumne és el principal destinatari i interessat en tenir l’oportunitat i la possibilitat de ser feliç, viure feliç i fer feliç, mitjançant els coneixements, habilitats, tècniques i destreses que rep per mitjà de l’educació i de la formació. I que aquesta oportunitat actual també beneficiarà el dia de demà a la resta de la societat.

La societat i la resta de la Comunitat Educativa, principalment el Educador, ajuden i fan que l’alumne:

Sigui capaç d’elaborar crítica i responsablement el seu projecte de vida i la seva participació en la societat, perquè pugui participar-hi i aporti la seva col·laboració i els seus coneixements a la mateixa.
Tingueu confiança en la societat i col·labori per fer d’aquest món un món millor, on regnen l’Amor, la Pau i la Solidaritat, on les relacions humanes siguin més justes i respectuoses.
Pugui adoptar una actitud favorable per aprendre i ser ensenyat, per estar motivat i interessat en els coneixements, habilitats, tècniques i destreses que l’ajudaran a ser feliç.
Assumeixi que l’adquisició de coneixements, habilitats, tècniques i destreses, que l’ajudaran a tenir més recursos i més possibilitats de ser feliç, és principalment una tasca personal i intransferible.
Aconsegueixi trobar un sentit i un significat a l’adquisició de coneixements, habilitats, tècniques i destreses, que l’ajudaran a tenir més recursos i més possibilitats de ser feliç i viure feliç.
Aprendre a aprendre.
Busqui, interpreti, descobreixi i generi coneixements al llarg de tota la seva vida per aconseguir ……
“Ser feliç, viure feliç i fer feliç”