Dimensió

IniciDimensió

En atenció a la seva raó de ser i en compliment de la seva Missió la FUNDACIÓ XAFER, sent el seu DIMENSIÓ UNIVERSAL, es concreta en quatre dimensions. La dimensió ESPIRITUAL, la dimensió AFECTIVA, la dimensió SOCIAL i la dimensió INTEL·LECTUAL. En aquestes quatre dimensions enfoca la seva missió la Fundació.

A) Dimensió ESPIRITUAL

Transmetent i promovent la fe cristiana, l’Evangeli de Jesús i l’espiritualitat entre tots els éssers humans i en tots els seus actes, programes i accions. Transmetent des d’una visió humanista un missatge dels seus principis d’amor, pau i solidaritat. Activant relacions humanitzadores entre tots els éssers humans, entre tots els pobles, entre totes les cultures i races, entre totes les religions, amb un esperit tolerant, solidari, dialogant, compromès i d’entesa, en contra de tota conducta o forma violenta i en la constant recerca de la felicitat.

B) Dimensió AFECTIVA

Fomentant, transmetent i procurant amor, pau i solidaritat en quantitat més que suficient entre els éssers humans. Despertant l’interès i el compromís per la millora de les relacions socials, amistoses i familiars. Situant-nos amb empatia suficient per comprendre els altres éssers humans. Respectant i protegint el nostre entorn, el nostre medi i els nostres recursos. Donant suport i acompanyant als nostres companys, amics, coneguts i familiars en tot moment i especialment en moments de malalties, necessitats, dificultats i adversitats.

Promovent les relacions humanes, les trobades i les celebracions que ajudin, acompanyin i afavoreixin la felicitat, tant en estadis d’èxits com en moments d’adversitats o dificultats.

Fent realitat “LA FAMÍLIA” com veritable estructura bàsica de comunitat i de societat. Com veritable unitat inseparable de les relacions humanes primàries. Dialogant i trobant punts en comú amb el nostre adversari, com a membre de la nostra espècie i com a membre compromès amb la nostra espècie.

C) Dimensió SOCIAL

Afavorint i potenciant accions concretes i generalitzades encaminades a la millora de les relacions humanes que fomentin amor, pau i solidaritat entre els homes, entre les races i les cultures i entre les religions.

Desenvolupant accions contra la fam i la desnutrició, contra les malalties, contra l’analfabetisme i contra les guerres, contribuint en gran manera a la felicitat tant de l’individu com a ésser, com en la vida.

D) Dimensió INTEL·LECTUAL

Promovent, afavorint i realitzant accions concretes i generalitzades que fomentin, possibilitin i potenciïn l’educació i la formació, transmetent coneixements, tècniques, destreses i habilitats que ajudin i facin l’ésser humà més feliç.

Incentivant i influenciant l’estudi, la investigació, l’anàlisi i l’avaluació. Dotant d’un alt nivell de competència i autoritat en tots els camps i matèries a tots els éssers humans. Incitant positivament al compromís i l’esforç per desenvolupar l’intel·lecte i la saviesa.

Dotant de tots els recursos i instruments possibles a l’abast, per fer realitat la formació i ensenyaments suficients perquè cada ésser humà tingui prou eines i oportunitats i pugui “ser feliç, viure feliç i fer feliç”.

En aquestes quatre DIMENSIONS la FUNDACIÓ XAFER aconsegueix arribar, ajudar i acompanyar a tots els éssers humans perquè siguin feliços, visquin feliços i facin feliços als altres, i que facin el que estimin i estimin el que facin.

“FES EL QUE AMES I AMA EL QUE FAS”