L’educador

IniciL’educador

El EDUCADOR a la FUNDACIÓ XAFER és el principal capital. És una persona respectuosa, complidora i compromesa amb el IDEARI de la FUNDACIÓ i amb el seu PROJECTE EDUCATIU.

És una persona amb sentit comú, formació i capacitació, que col·labora i treballa a consciència, ocupat i interessat en transmetre i dotar els alumnes quants més valors, coneixements, habilitats, destreses i tècniques, ocupat i interessat en desenvolupar el seu intel·lecte i la seva saviesa , així com la dels seus alumnes i la de la societat en general.

És una persona vocacional, voluntariosa, servicial, alegre, oberta, flexible, adaptable, tolerant, solidària, justa, coherent, participativa, capaç, creativa, innovadora, coneixedora, veraç, sensible, compromesa i conscient de la seva responsabilitat i de la seva tasca.

Les característiques i actituds de l’Educador en el PROJECTE EDUCATIU de la FUNDACIÓ XAFER són:

Respectuós, obert i acollidor del missatge cristià.
Ajuda i espera amb desitjos, ganes, idees i paciència.
Integra els que presenten més limitacions i els més desfavorits.
Accepta i acull a tots i manté un tracte proper, afectuós i amable.
Acompanya, orienta, escolta, dialoga i comprèn.
Atén i integra la pluralitat i la diversitat.
Participa a les celebracions, en els esdeveniments, en els esdeveniments i en les pregàries.
Fidel, lleial i compromès amb tota la Comunitat Educativa.
Valora l’esforç, la fidelitat i el compromís.
Motivador i potencia l’autoestima.
Accessible, proper i senzill.
Defensa i propicia la dignitat i l’honradesa.
Té cura la seva forma de ser, estar i d’actuar.
Actualitza constantment el seu intel·lecte i la seva capacitat.
Obert, flexible i adaptable als canvis.
Millora, renova i innova constantment la seva habilitat educativa i social.
Participa lliure i voluntàriament en la seva tasca educadora.
Mostra empatia, no jutja i ofereix opinions i opcions.