La Fundació Xafer al Món

IniciLa Fundació Xafer al Món

La FUNDACIÓN XAFER concreta la seva àrea d’actuació en aquell lloc i moment on sigui necessària o requerida la seva presència, especialment on hi hagi la necessitat de la seva actuació i del compliment del desenvolupament dels seus objectius amb els éssers humans més necessitats.