Avís Legal

IniciAvís Legal

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de
Comerç Electrònic (LSSI-CE), FUNDACIO XAFER – VERGE DEL ROMERAL informa que és titular del lloc
web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, FUNDACIO XAFER – VERGE DEL ROMERAL
informa de les següents dades:

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de FUNDACIO XAFER – VERGE DEL ROMERAL confereix la condició d’usuari.

El lloc web de FUNDACIO XAFER – VERGE DEL ROMERAL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per FUNDACIO XAFER – VERGE DEL ROMERAL per a l’accés a uns certs continguts o serveis oferts pel web.

L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per FUNDACIO XAFER – VERGE DEL ROMERAL contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

FUNDACIO XAFER – VERGE DEL ROMERAL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web, sempre que no tingui coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la qual remitent o recomana és il·lícita o que lesiona béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització, o, en cas de tenir-ho, actuï amb diligència per a suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent.

S’entendrà que FUNDACIO XAFER – VERGE DEL ROMERAL té el coneixement efectiu a què es refereix el paràgraf anterior quan un òrgan competent hagi declarat la il·licitud de les dades, ordenat la seva retirada o que s’impossibiliti l’accés a aquests, o s’hagués declarat l’existència de la lesió, i FUNDACIO XAFER – VERGE DEL ROMERAL conegués la corresponent resolució, sense perjudici dels procediments de detecció i retirada de continguts que FUNDACIO XAFER – VERGE DEL ROMERAL aplicació en virtut d’acords voluntaris i d’altres mitjans de coneixement efectiu que

poguessin establir-se.

FUNDACIO XAFER – VERGE DEL ROMERAL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol mal als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, FUNDACIO XAFER – VERGE DEL ROMERAL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l’usuari. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Modificacions

FUNDACIO XAFER – VERGE DEL ROMERAL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús d’aquest, o en les condicions generals de contractació. Els canvis als quals fa referència aquest apartat, no afectaran les contractacions realitzades amb data anterior a la data de publicació d’aquests.

Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en el web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Indicació de preus

En cas que es mostrin preus de productes i/o serveis, els indicats en pantalla seran els vigents a cada moment. Els preus seran indicats en euros i tindran incorporat l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). En cas que no s’incorpori l’IVA en el preu, s’indicarà de manera expressa i es permetrà a l’usuari visualitzar el preu final complet.

Així mateix, si fos aplicable qualsevol altre impost, així s’indicaria, incloent, en el seu cas, l’import dels increments o descomptes que siguin aplicable a l’oferta i les despeses addicionals que puguin repercutir al consumidor o usuari.

Propietat intel·lectual i industrial

FUNDACIO XAFER – VERGE DEL ROMERAL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de FUNDACIO XAFER – VERGE DEL ROMERAL. Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de FUNDACIO XAFER – VERGE DEL ROMERAL.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de FUNDACIO XAFER – VERGE DEL ROMERAL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic

sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de FUNDACIO XAFER – VERGE DEL ROMERAL.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

Si l’usuari desitja presentar una reclamació, haurà de contactar mitjançant el correu electrònic servicios@cire.es. Així mateix, FUNDACIO XAFER – VERGE DEL ROMERAL disposa de fulles oficials de reclamació a la disposició dels consumidors i usuaris.

FUNDACIO XAFER – VERGE DEL ROMERAL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. FUNDACIO XAFER – VERGE DEL ROMERAL té el seu domicili a ILLES BALEARS, Espanya.

Codi de conducta per a usuaris en els comentaris

L’Usuari haurà de complir amb totes les lleis que siguin aplicable i utilitzar els espais disponibles en el lloc web per a deixar comentaris de manera correcta i respectar el codi de conducta que s’estableix en aquest apartat, així com tenir en compte el règim de responsabilitats que es puguin derivar de la utilització d’aquests espai de manera incorrecta o il·lícita.

FUNDACIO XAFER – VERGE DEL ROMERAL informa de les conductes que no considera apropiades i de la potestat que disposa per a actuar en conseqüència sobre els següents usos, actuacions, omissions o declaracions que el membre realitzi, en virtut de la relació que li uneix com a usuari:

Actuar de manera deshonesta o poc professional.

Publicar continguts inapropiats o inexactes.

Assetjar, abusar, amenaçar o danyar a una altra persona o usuari

Utilitzar o publicar a través d’imatges, vídeos o qualsevol comentari en el perfil que pugui ferir la sensibilitat dels Usuari, així com que pugui discriminar per qualsevol condició, raça, grup ètnic, nacionalitat, religió, sexe, orientació sexual, discapacitat o malaltia, o que siguin il·legals, injuriosos, abusius, obscens, discriminatoris o per altres causes considerades reprotxables.

Usar el compte d’una altra persona o crear una identitat falsa

Realitzar declaracions falses que suplantin la identitat.

Incloure contingut que continguin virus informàtics o altres que puguin eliminar, interrompre o obstaculitzar la correcta navegació.

Vendre, patrocinar o obtenir benefici econòmic a través del lloc web sense l’autorització de FUNDACIO XAFER – VERGE DEL ROMERAL o si s’ha establert un altre mètode proporcionat per FUNDACIO XAFER – VERGE DEL ROMERAL per a la gestió d’un servei exclusiu.

Compartir informació de persones que no són Usuari sense el seu consentiment exprés.

Crear perfils falsos en l’aplicació, en el cas que es detecti que existeixen perfils falsos seran eliminat de manera immediata.

Promoure el racisme, la xenofòbia o el fanatisme de qualsevol classe contra qualsevol grup o individu.

Imitar o suplantar a qualsevol persona o entitat.

Sol·licitar diners d’altres usuaris.

Enviar vídeos, àudios o fotografies amb imatges d’una altra persona sense la seva autorització (o en el cas d’un menor, sense l’autorització dels seus pares o tutors legals).

Última actualització: 2 de juny de 2023