Avís Legal

IniciAvís Legal

Aquesta web és propietat del portal www.fundacionxafer.org, estant aquesta web registrades sota la titularitat de “FUNDACION XAFER” entitat domiciliada a Balears, al carrer Aragó 40 ENTL. * 07005 Palma de Mallorca.

Aquesta entitat es troba inscrita al Registre de Fundacions, N.I.F. G57001221.

Els continguts, l’organització i l’elecció d’enllaços interessants han estat seleccionats i coordinats per la Fundació.

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts d’aquesta WEB sense citar-ne l’origen o sol·licitar autorització.

La informació continguda a aquesta web ha estat elaborada per la Fundació XAFER. La bústia de contacte de la web té caràcter merament informatiu, sense que, en cap cas, es pugui derivar de la contestació efecte jurídic vinculant.