Conclusió

IniciConclusió

Fidel a la idea i realitat que els éssers humans es mouen en la constant recerca de la felicitat i considerant que la base per accedir a aquesta felicitat passa en gran mesura per tenir l’oportunitat i la possibilitat de rebre una educació, uns mínims coneixements, tècniques, destreses i habilitats que ajudin i dotin a tot ésser humà a desenvolupar prou el seu intel·lecte i la seva saviesa per aconseguir ser feliç i viure feliç.

Es constitueix la FUNDACIÓ XAFER com a plataforma, recurs i instrument dirigit, d’una banda, a totes les persones, principalment aquelles més desfavorides, que senten el desig o la necessitat de ser feliços i de viure feliços, com a veritables beneficiàries i destinatàries. I d’altra banda, com a veritables col·laboradores, a totes aquestes persones que senten el desig o la necessitat de fer feliços, d’ajudar i acompanyar a altres éssers humans en el seu camí en la recerca de la felicitat.

El present IDEARI BÀSIC ha de ser el document base de la inspiració, raonament, visió, missió, principis i valors fonamentals del funcionament i articulació de la FUNDACIÓ XAFER. La manera i forma que els membres, participants i col·laboradors d’aquesta institució porten a terme les seves tasques i accions per al compliment de la Missió i dels objectius d’aquesta organització, ha de complir amb lleialtat i fidelitat als seus Principis i Valors, guiats pel Evangeli, des de la fe cristiana, l’honradesa, la senzillesa, la quotidianitat i l’anonimat.

El present IDEARI BÀSIC és un document subjecte i obert a una constant revisió, actualització, ampliació i adequació d’acord a la realitat de cada moment i de la nostra societat. Sempre en total fidelitat, lleialtat i coincidència amb els seus Raonaments, Principis i Valors i en el compliment de la seva Missió.

“Desitjo que en alguna mesura, aquesta FUNDACIÓ XAFER i els seus col·laboradors

t’ajudin en gran manera en el teu desig i en el teu dret a

“SER FELIÇ, VIURE FELIÇ i FER FELIÇ””,

et convoque a l’acció i a posar en pràctica la teva FELICITAT”.