Quan, On I Com

IniciQuan, On I Com

A) QUAN La FUNDACIÓ XAFER es fa viva mitjançant la seva presència i el compliment de la seva missió en tot moment i especialment en els espais, estats, estadis i períodes més necessitats, per veure complertes les diferents accions i programes que en les seves quatre dimensions desenvolupa la Institució.

B) ON La FUNDACIÓ XAFER es fa present i compleix la seva missió en qualsevol lloc del Món i en especial allà on sigui necessària i possible la seva presència i la seva acció, allà on es detecti la necessitat de la seva presència per fer i veure complir els seus objectius, allà on pugui desenvolupar les diferents accions i programes que en les seves quatre dimensions planteja aquesta institució.

C) CÓM La FUNDACIÓ XAFER es fa viva i present i compleix la seva missió i raó de ser a través del compliment dels seus objectius i tasques en les seves quatre dimensions i especialment mitjançant la participació i presència activa i passiva de tots els seus membres i col·laboradors, així com dels seus beneficiaris. Des de la honradesa, des de la senzillesa, des de la quotidianitat i des de l’anonimat, tots ells, col·laboradors i beneficiaris, com a veritables i principals activistes de la missió de la FUNDACIÓ XAFER.