La Comunitat Educativa

IniciLa Comunitat Educativa

En una societat plural on de vegades dos som molts i en altres ocasions dues no som ningú, la Comunitat Educativa és la suma de persones que participen d’alguna manera o en alguna mesura en una acció educativa o formativa.

Per a la FUNDACIÓ XAFER, els seus Centres, les seves accions i els seus programes, la Comunitat Educativa està formada per tots i cadascun dels membres que en alguna mesura hi participen, ja sigui com a beneficiaris, com a usuaris, com a alumnes, com a educadors, com a observadors o en la forma que sigui. Tots ells formem una gran família que anomenem Comunitat Educativa.

L’alumne com a actor principal i primer beneficiari d’una acció educativa. L’educador com a principal capital en la satisfactòria, bella i honrosa tasca d’ensenyar, educar i formar.
El educador como principal capital en la satisfactoria, hermosa y honrosa tarea de enseñar, educar y formar.
La resta del personal docent, personal administratiu, personal directiu, personal organitzatiu i personal de serveis, tots ells com a veritables professionals que fan possible la tasca.
La família, com a veritables i màxims responsables d’ajudar, estimular, acompanyar, premiar i agrair al educant i l’educador.
L’entorn del barri o municipi, com a organització propera i propera on es fa possible desenvolupar accions educatives i formatives. Perquè en algunes ocasions pateixen molèsties i en altres ocasions són beneficiaris dels coneixements que els alumnes reben.
Les administracions educatives, les administracions públiques i els governs perquè en major o menor mesura fan possible i estructuren l’educació, els ensenyaments i la formació. I perquè aquestes administracions que ens representen les formem nosaltres mateixos.