l’acceptació d’aquesta clàusula addicional

Inicil’acceptació d’aquesta clàusula addicional

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, ens informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de CENTRO DE INICIATIVAS Y RECURSOS ESCOLARES SL amb CIF B07782444 i domicili social a ARAGO 40 ENTRESUELO 07005, PALMA DE MALLORCA (ILLES BALEARS), amb la finalitat d’atendre les seves consultes. En compliment amb la normativa vigent, CENTRO DE INICIATIVAS Y RECURSOS ESCOLARES SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir els preceptes esmentats amb anterioritat.
Mentre no ens comuniqueu el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per a les finalitats esmentades.
CENTRO DE INICIATIVAS Y RECURSOS ESCOLARES SL informa que procederà a tractar els dades de manera lícita, fidel, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que CENTRO DE INICIATIVAS Y RECURSOS ESCOLARES SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o es rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.
De conformitat amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic serveis@cire.es.
Li informem que podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials enviant un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic: servicios@cire.es.
Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.
El lliurament d’aquestes dades implica l’acceptació d’aquesta clàusula.