Condicions d’ús

IniciCondicions d’ús

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), FUNDACIÓ XAFER informa que és titular del lloc web www.fundacionxafer.org. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la Llei esmentada, FUNDACIÓ XAFER informa de les dades següents:
El titular d´aquest lloc web és FUNDACIÓ XAFER, amb N.I.F. G57001221 i domicili social al Carrer Aragó n40 ENTRESÒL 07005, PALMA DE MALLORCA (ILLES BALEARS), inscrita al Registre Mercantil, al tom 1384, foli 74, full PM-23940 i inscripció PRIMERA. L’adreça electrònica de contacte amb l’empresa és: servicios@fundacionxafer.org.

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de FUNDACIÓN XAFER confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de FUNDACIÓN XAFER, totes les condicions d’ús establertes aquí sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa de compliment legal obligat segons el cas.

El lloc web de FUNDACIÓN XAFER proporciona una gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:
▪ La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis estesos per FUNDACIÓN XAFER per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
▪ L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per FUNDACIÓN XAFER contràriament al que disposen aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.
Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

FUNDACIÓN XAFER no es fa responsable del contingut dels llocs web a què l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat a què es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

FUNDACIÓN XAFER declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del vostre lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, CENTRE D’INICIATIVES I

FUNDACIÓN XAFER no es fa responsable, en cap cas, dels danys eventuals que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.
Modificacions

FUNDACIÓN XAFER es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, al contingut del seu lloc web. Tant en allò
referent als continguts del lloc web, com a les condicions dús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.
Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de FUNDACIÓ XAFER amb NIF G57001221 i domicili social situat al Carrer Aragó n40 ENTRESUELO 07005, PALMA DE MALLORCA ( ILLES BALEARS), amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre les dues parts. En compliment amb la normativa vigent, FUNDACIÓN XAFER informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir els preceptes esmentats amb anterioritat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.
FUNDACIÓ XAFER informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que FUNDACIÓN XAFER es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.
D’acord amb els drets que us confereix la normativa vigent en protecció de dades podreu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament. d’aquests, dirigint la vostra petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic servicios@fundacionxafer.org.

Podrà adreçar-se a lAutoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Propietat intel·lectual i industrial

FUNDACION XAFER per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos – marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de FUNDACION XAFER. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, i els seran aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb
finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de FUNDACION XAFER.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de FUNDACION XAFER. Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de FUNDACION XAFER.
Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció
FUNDACION XAFER es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia, les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre això. FUNDACION XAFER té el domicili a ILLES BALEARS, Espanya.